Scroll to top
© 2024. ISPAROMAR - Szabó Zsolt
en hu

Esisto


Isparomar

ISPAROMAR- Szabó Zsolt és DONG FU LIN

ISPAROMAR - Szabó Zsolt

„A Daguerre-i örökség és a Proust-i hagyomány 21. századi hordozója, megújítója Szabó Zsolt fotóművész, aki a Pécsi Tudományegyetemen és a párizsi Sorbonne-on végezte tanulmányait, s aki inspirációs forrásként két magyar származású mesterre: André Kertész és Moholy-Nagy László életművére tekint. Szürreális, konceptuális világképére nagy hatással volt Giorgio de Chirico és Piero Manzoni olasz képzőművész. Szabó Zsolt számára a fényképezés egy olyan analóg művészeti technikát jelent, amely az emlékezet negatív és a pozitív képeinek végtelen halmazában, a fény és az ezüst ion termékeny kölcsönhatásában kimeríthetetlen fizikai és kémiai találkozási pontokat kínál. Fotográfiái analóg filmre készülnek, kézi nagyításaihoz barit papírt használ.

Szabó alkotásait nézve nem kérdés: a fotográfia az emlékezet és az emlékeztetés művészete, s mint ilyen érték. Akár szellemi, akár tárgyi, akár anyagi értelemben. Művészeti alkotásai, műtárgyai azért értékesebbek annál az anyagnál, amely- ből készültek, és amelyről szólnak, mert a szellemi értéket, az ő testet öltött gondolatát is képviselik. Szabó Zsolt fotográfiáiban a látvány mögötti gondolat, az emlékezet és a pillanat személyes szintézisének megragadására, megörökítésére és bemutatására törekszik. A fotográfia számára egyfajta elsődleges referens: az ábrázolt, a létezett, avagy a megtörtént tartalommal egyenlőségben: az autonóm fotográfia maga a fotóművészet, minden más csak alkalmazási területe egy technikai médiumnak.”
N. Kovács Zita